MobiFone khuyến mãi data từ 1GB – 20GB khi nạp thẻ vào ngày 12/5/2018