M10 Mobifone là gì? Và cách đăng ký 3G Mobi 10K 1 tháng