Tặng DATA miễn phí từ 5GB đến 50GB khi nạp thẻ Mobifone ngày 8/11/2017