Chuyển đến mạng MobiFone có đăng ký được C90N, C90 không?