Đăng ký CB5 MobiFone có ngay 550 phút và 5GB mỗi tháng