Đăng ký gói C3 MobiFone: Gọi điện thoại không tốn tiền