Cách đăng ký gói K50 MobiFone 50.000đ nhận 75 phút ngoại mạng