Có đến 700 phút ngoại mạng và 5GB khi đăng ký K450 MobiFone