Gói cước CB3 MobiFone miễn phí 330 phút gọi và 2.3GB mỗi tháng