HOT: Vinaphone khuyến mãi 100% ngày vàng 11/08/2015

Ngày 11/08/2015 Vinaphone triển khai chương trình khuyến mãi 100%  cho các thuê bao trả trước hoạt động. Với nội dung chương trình hấp dẫn.

Hot hot hot không chỉ tặng 100% giá trị thẻ nạp mà chương trình còn tặng thêm ngày sử dụng cho các thuê bao Vinaphone 365 nữa.

Nạp thẻ ngày vàng 11/08 để có thêm tài khoản liên lạc bạn bè

Nạp thẻ ngày vàng 11/08 tặng 100% giá trị thẻ nạp

 Đối tượng áp dụng và chương trình khuyến mãi 100% ngày vàng 11/08

– Tất cả thuê bao trả trước Vinaphone đang hoạt động bao gồm cả thuê bao ezcom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số, thuê bao trả trước đổi số và trong khuyến mãi.

– Áp dụng toàn quốc

Nạp thẻ ngày vàng để có thêm nhiều tài khoản kết nối bạn bè nhé

Nạp thẻ ngày vàng để có thêm nhiều tài khoản kết nối bạn bè nhé

Nội dung chương trình khuyến mãi 100% ngày vàng 11/08

Đối với thuê bao bình thường

Tặng 100% giá trị thẻ nạp trong ngày 11/08. Số tiền khuyến mãi được cộng như sau: 50% cộng vào tài khoản khuyến mãi (gọi và nhắn tin liên mạng), 50% cộng vào tài khoản khuyến mãi 1 (gọi và nhắn tin nội mạng).

– Đối với thuê bao Vina365

Tặng 100% giá trị thẻ nạp trong ngày 11/08 và tặng thêm 100% ngày sử dụng cho các thuê bao Vina365

Đối với thuê bao hòa mạng mới kích hoạt

Các thuê bao hòa mạng mới kích hoạt được hưởng ưu đãi nạp thẻ của chương trình trước đây thì vẫn được hưởng ưu đãi ngày vàng với nội dung như sau:

+ Nếu đã nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên của khuyến mãi trước đây, nạp thẻ trong ngày vàng cũng sẽ được hưởng khuyến mãi 100%.

+Nếu chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên của khuyến mãi trước đây, nạp thẻ trong ngày vàng sẽ được hưởng chính sách khuyến mãi là : 50% cộng vào tài khoản khuyến mãi (gọi và nhắn tin liên mạng), 50% cộng vào tài khoản khuyến mãi 1 (gọi và nhắn tin nội mạng).

+ Số lượng thẻ nạp trong khuyến mãi ngày vàng sẽ cộng gộp vào chương trình khuyến mãi trước đây.

Nhanh tay nạp thẻ để có thêm tài khoản nói chuyện bạn bè, chia sẻ mọi chuyện, kết nối mọi nơi với chương trình khuyến mãi 100% ngày vàng 11/08 nhé!

Nguồn : HOT: Vinaphone khuyến mãi 100% ngày vàng 11/08/2015

Bình luận