Khuyến mãi MobiFone ngày 13/10/2017 (thứ 6) – Ưu đãi đến 50% thẻ nạp