Khuyến mãi MobiFone ngày 6/6/2018 tặng 20% trên TOÀN QUỐC