Khuyến mãi nạp thẻ MobiFone liên tiếp 2 ngày 17/10 và 18/10/2017