[Thứ 4 vui vẻ] MobiFone khuyến mãi tặng data 3G/4G vào ngày 20/12/2017