MobiFone khuyến mãi 50% vào thứ 6 – ngày 15/12/2017