Các gói cước 3G

Gói M70 Mobifone
70.000 VND
 • Ưu đãi 3,8 GB
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Không phát sinh cước ngoài gói
SOẠN
ON M70
gửi
9084
Gói M90 Mobifone
90.000 VND
 • Ưu đãi 5,5 GB
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Không phát sinh cước ngoài gói
SOẠN
ON M90
gửi
9084
Gói M120 Mobifone
120.000 VND
 • Ưu đãi 8,8 GB
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Không phát sinh cước ngoài gói
SOẠN
ON M120
gửi
9084
Gói M200 Mobifone
200.000 VND
 • Ưu đãi 16,5 GB
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Không phát sinh cước ngoài gói
SOẠN
ON M200
gửi
9084

Các dịch vụ tiện ích