MobiFone khuyến mãi 20% TOÀN QUỐC vào ngày 4/4/2018