MobiFone khuyến mãi 50% khi nạp tiền EZ vào ngày 6/10/2017