MobiFone khuyến mãi 50% ngày 27/10/2017 khi nạp tiền trực tuyến