[Thứ 4 vui vẻ] Nạp thẻ MobiFone ngày 29/11 nhận data từ 5GB – 50GB