Gói cước 30 ngày VinaPhone

MAX100
100.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX100 gửi 1543
VD89P
89.000đ
Data: 120GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO VD89P gửi 1543
BIG90
90.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG90 gửi 1543
BIG120
120.000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG120 gửi 1543

GÓI CƯỚC DATA 3-6 THÁNG VINAPHONE

3MAX109v
327.000đ
Data: 90GB
HSD: 90 ngày
Soạn: MO 3MAX109v gửi 1543
6MAX100
500.000đ
Data: 180GB
HSD: 180 ngày
Soạn: MO 6MAX100 gửi 1543
6MAX200
1.000.000đ
Data: 360GB
HSD: 180 ngày
Soạn: MO 6MAX200 gửi 1543
6MAX300
1.500.000đ
Data: 600GB
HSD: 180 ngày
Soạn: MO 6MAX300 gửi 1543

GÓI CƯỚC DATA 12 THÁNG VINAPHONE

12MAX
700.000đ
Data: 108GB
HSD: 360 ngày
Soạn: MO 12MAX gửi 1543
12BIG70
700.000đ
Data: 180GB
HSD: 360 ngày
Soạn: MO 12BIG70 gửi 1543
12BIG90
900.000đ
Data: 360GB
HSD: 360 ngày
Soạn: MO 12BIG90 gửi 1543
12BIG120
1.200.000đ
Data: 720GB
HSD: 360 ngày
Soạn: MO 12BIG120 gửi 1543
Hot