GÓI 3G/4G VINAPHONE CHU KỲ NGẮN

D2
10.000đ
Data: 2GB
HSD: 24h
Soạn: MO D2 gửi 1543
D3
15.000đ
Data: 3GB
HSD: 3 ngày
Soạn: MO D3 gửi 1543
DT20
20.000đ
Data: 1GB
HSD: 7 ngày
Soạn: MO DT20 gửi 1543
DT30
30.000đ
Data: 7GB
HSD: 7 ngày
Soạn: MO DT30 gửi 1543

GÓI KHUYẾN MÃI COMBO VINAPHONE

B100
100.000đ
Data: 1.2GB
Tặng: 250 phút gọi nội mạng
Tặng: 250 tin nhắn nội mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: MO B100 gửi 1543
D60G
120.000đ
Data: 60GB
Tặng: Cuộc gọi ≤ 20 phút + 30 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: MO D60G gửi 1543
VD149
149.000đ
Data: 120GB
Tặng: Cuộc gọi ≤ 30 phút + 200 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: MO VD149 gửi 1543
VD300
300.000đ
Data: 11GB
Tặng: Cuộc gọi ≤ 10 phút + 200 phút gọi VNPT
HSD: 30 ngày
Soạn: MO VD300 gửi 1543

GÓI CƯỚC 3G VINAPHONE

M10
10.000đ
Data: 200MB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO M10 gửi 1543
MAX
70.000đ
Data: 3.8GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX gửi 1543
MAX100
100.000đ
Data: 5.8GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX100 gửi 1543
MAX200
200.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX200 gửi 1543

GÓI CƯỚC 4G VINAPHONE

BIG70
70.000đ
Data: 3.8GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG70 gửi 1543
BIG90
90.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG90 gửi 1543
BIG120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG120 gửi 1543
BIG200
200.000đ
Data: 22GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG200 gửi 1543
Hot