Gói Data VinaPhone khủng

Gói BIG90

90.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO BIG90 gửi 1543
Gói BIG120

120.000đ

Data: 2GB/ngày => 60GB/30 ngày
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO BIG120 gửi 1543
Gói DT70

70.000đ

Data: 10GB/30 ngày
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO DT70 gửi 1543

Gói Data + Gọi hấp dẫn

Gói VD90

90.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng <10 phút, 30 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD90 gửi 1543
Gói V120N

120.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/30 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng <10 phút, 50 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO V120N gửi 1543
Gói D159V

159.000

Data: 6GB/ngày => 180GB/30 ngày
Miễn phí: 1500 phút gọi nội mạng, 200 phút ngoại mạng, 200 sms.
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO D159V gửi 1543

Gói Miễn phí Facebook, YouTube, TikTok

Gói VD120M

120.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng <10 phút, 30" ngoại mạng
Miễn phí Data: YouTube, TikTok, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD120M gửi 1543
Gói VD100T

100.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng <10 phút, 30" ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, MyTV Mobile
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD100T gửi 1543
Gói VD100Y

100.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng <10 phút, 30" ngoại mạng
Miễn phí Data: YouTube, MyTV Mobile
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD100Y gửi 1543
Hot
error: Content is protected !!