GÓI 3G/4G VINAPHONE CHU KỲ NGẮN

VD2K
2.000
Data: 1GB
HSD: 24H
Soạn: MO VD2K gửi 1543
D2
10.000đ
Data: 2GB
HSD: 24h
Soạn: MO D2 gửi 1543
D3
15.000đ
Data: 3GB
HSD: 3 ngày
Soạn: MO D3 gửi 1543
DT30
30.000đ
Data: 7GB
HSD: 7 ngày
Soạn: MO DT30 gửi 1543

GÓI KHUYẾN MÃI COMBO VINAPHONE

D15G
70.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO D15G gửi 1543
D30G
90.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO D30G gửi 1543
D60G
120.000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO D60G gửi 1543
VD149
149.000đ
Data: 120GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO VD149 gửi 1543

GÓI CƯỚC 3G VINAPHONE

M10
10.000đ
Data: 200MB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO M10 gửi 1543
MAX100
100.000đ
Data: 5.8GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX100 gửi 1543
MAX200
200.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX200 gửi 1543
MAX300
300.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO MAX300 gửi 1543

GÓI CƯỚC 4G VINAPHONE

BIG90
90.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG90 gửi 1543
BIG120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG120 gửi 1543
BIG200
200.000đ
Data: 22GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG200 gửi 1543
BIG300
300.000đ
Data: 36GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MO BIG300 gửi 1543
Hot