Tổng hợp các gói cước VinaPhone gọi nội mạng

Các gói cước VinaPhone gọi nội mạng luôn sở hữu ưu đãi thoại hấp dẫn. Đặc biệt, hiện nay với mong muốn đáp ứng nhu cầu lướt web của khách hàng, VinaPhone đã cung cấp thêm khá nhiều gói khuyến mãi gọi vừa tặng phút gọi miễn phí vừa tặng cả data 3G/4G tốc độ cao. Cùng theo dõi bài viết tổng hợp dưới đây để lựa chọn được cho mình 1 gói cước khuyến mãi gọi thật phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân.

Tổng hợp các gói cước VinaPhone gọi nội mạng rẻ nhất

Tổng hợp các gói cước VinaPhone gọi nội mạng rẻ nhất

Mỗi gói cước khuyến mãi gọi VinaPhone đều có nội dung ưu đãi và cước phí đăng ký khác nhau. Cùng theo dõi!

1/ Các gói cước VinaPhone gọi nội mạng theo Ngày

Tên gói Đăng ký qua SMS Đăng ký tự động Cước phí Nội dung ưu đãi
VD2K MO VD2K gửi 1544 Đăng ký 2.000đ/ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao.
VD3K MO VD3K gửi 1544 Đăng ký 3.000đ/ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB (data tốc độ cao
VD25K MO VD25K gửi 1544 Đăng ký 2.500đ/ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao
VD10 MO VD10 gửi 1544 Đăng ký 1.500đ/ngày
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 100 MB data tốc độ cao
VD2 MO VD2 gửi 1544 Đăng ký 2.000đ/ngày
 • Tặng 20 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 500 MB data tốc độ cao
V10 MO V10 gửi 1544 Đăng ký 1.000đ/ngày
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng
C15 MO C15 gửi 1544 Đăng ký 2.500đ/ngày
 • Tặng 15 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 15 SMS nội mạng
C50 MO C50 gửi 1544 Đăng ký 5.000đ/ngày
 • Tặng 50 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 50 SMS nội mạng.
TN20 MO TN20 gửi 1544 Đăng ký 6.000đ/ngày
 •  Tặng 20 phút gọi di động trong nước
B10 MO B10 gửi 1544 Đăng ký 2.500đ/ngày
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 10 SMS nội mạng,
 • Tặng 200 MB data tốc độ cao.
VMAX MO VMAX gửi 1544 Đăng ký 3.000đ/ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút

*** Chu kỳ sử dụng theo Ngày được tính là 24h (Tính từ thời điểm đăng ký thành công gói).

2/ Các gói cước VinaPhone gọi nội mạng theo Tuần

Tên gói Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Cước phí Nội dung ưu đãi
VD50 MO VD50 gửi 1544  Đăng ký 50.000đ/tuần
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi đến số cố định VNPT,
 • Tặng 2GB/ ngày => (14GB/ tuần)
VD100 MO VD100 gửi 1544 Đăng ký 100.000đ/tuần
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 100 SMS nội mạng,
 • 500 phút cố định VNPT.
 • Tặng 3GB/ ngày => (21GB/tuần ).

*** Chu kỳ sử dụng theo Tuần được tính là 7 ngày (tính từ thời điểm đăng ký gói thành công)

Tổng hợp các gói cước VinaPhone gọi nội mạng rẻ nhất

3/ Các gói cước VinaPhone gọi nội mạng theo Tháng

Tên gói Đăng ký qua SMS Đăng ký tự động Cước phí Nội dung ưu đãi
C69 MO C69 gửi 1544 Đăng ký 69.000đ/tháng
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 30 SMS nội mạng
C89 MO C89 gửi 1544 Đăng ký 89.000đ/tháng
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS ngoại mạng.
B30 MO B30 gửi 1544  Đăng ký 30.000đ/tháng
 • 100 phút gọi nội mạng,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 300MB data tốc độ cao.
B50 MO B50 gửi 1544  Đăng ký 50.000đ/tháng
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
B99 MO B99 gửi 1544 Đăng ký 99.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao
B100 MO B100 gửi 1544 Đăng ký 100.000đ/tháng
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 tin nhắn nội mạng,
 • 1,2 GB data tốc độ cao
B129 MO B129 gửi 1544  Đăng ký 129.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao
V30k MO V30K gửi 1544  Đăng ký 30.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút.
 • Tặng 30 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng thêm 20 phút ngoại mạng.
V40K V40K gửi 900 Đăng ký  40.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 50 phút cố định VNPT.
 • Tặng thêm 15 phút gọi ngoại mạng,
V55 V55 gửi 900 Đăng ký 55.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 50 phút cố định VNPT.
 • Tặng thêm 20 phút gọi ngoại mạng,
VD25KM MO VD25KM gửi 1544  Đăng ký 25.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB/ngày (30GB/ ngày)
VD30 MO VD30 gửi 1544  Đăng ký 30.000đ/tháng
 • Tặng 200 phút nội mạng VinaPhone,
 • Tặng 200MB data tốc độ cao/ ngày.
VD40K MO VD40K gửi 1544  Đăng ký 40.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 50 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 1GB/ngày  (30GB/ngày)
VD69 MO VD69 gửi 1544  Đăng ký 69.000đ/tháng
 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng
VD75K MO VD75K gửi 1544  Đăng ký 75.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 100 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 1GB/ngày ( 30GB/ngày)
VD79 MO VD79 gửi 1544 Đăng ký 79.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng
 • Tặng 1GB/ngày data tốc độ cao.
VD89P MO VD89P gửi 1544  Đăng ký 89.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • 50 phút gọi ngoại mạng,
 • Tặng 4GB/ngày => 120GB/ tháng
VD89 MO VD89 gửi 1544   Đăng ký 89.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  20 phút,
 • 50 phút gọi ngoại mạng,
 • Tặng 2GB/ ngày => 60GB/ tháng
VD99 MO VD99 gửi 1544  Đăng ký 99.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data/ngày (30GB/ tháng)
VD99Plus MO VD99Plus gửi 1544  Đăng ký 99.000đ/tháng
 • Tặng 2GB data/ngày (60GB/ tháng),
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
VD129 MO VD129 gửi 1544 Đăng ký 129.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Tặng 3GB/ngày (90GB/tháng)
VD149 MO VD149 gửi 1544  Đăng ký 149.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Tặng 4GB/ngày (120GB/ tháng)
VD300 MO VD300 gửi 1544 Đăng ký 300.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút gọi VNPT.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Tặng 11GB tốc độ cao
VD350 MO VD350 gửi 1544  Đăng ký 350.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Tặng 11GB tốc độ cao
VD400 MO VD400 gửi 1544  Đăng ký 400.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng,
 • Tặng 18GB tốc độ cao
VD450 MO VD450 gửi 1544  Đăng ký 450.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút gọi cố điịnh VNPT.
 • Tặng 400 phút ngoại mạng,
 • Tặng 18GB tốc độ cao
VD500 MO VD500 gửi 1544  Đăng ký 500.000đ/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 300 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 500 phút trong nước,
 • Tặng 25GB tốc độ cao

*** Chu kỳ sử dụng theo tháng được tính là 30 ngày (Tính từ thời điểm đăng ký gói thành công)

4/ Các gói cước VinaPhone gọi nội mạng chu kỳ dài

Tên gói Đăng ký qua SMS Đăng ký tự động Nội dung ưu đãi/tháng
Gói cước VinaPhone gọi nội mạng 6 Tháng
C696T

(345.000đ)

MO C696T gửi 1544 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 30 SMS nội mạng
C896T

(445.000đ)

MO C896T gửi 1544 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS ngoại mạng.
B306T

(150.000đ)

MO B306T gửi 1544 Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 300 MB data tốc độ cao.
B506T

(250.000đ)

MO B506T gửi 1544 Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
B996T

(495.000đ)

MO B996T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
B1006T

(500.000đ)

MO B1006T gửi 1544 Đăng ký
 • 1,2 GB data tốc độ cao
 • 250 phút gọi nội mạng
 • 250 tin nhắn nội mạng
B1296T

(645.000đ)

MO B1296T gửi 1544   Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao.
VD696T

(345.000đ)

MO VD696T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng
VD796T

(395.000đ)

MO VD796T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • Tặng 1GB/ngày data tốc độ cao
VD896T

(445.000đ)

MO VD896T gửi 1544 Đăng ký 
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/ tháng,
 • Tặng 2GB/ngày (60GB/tháng)
VD996T

(495.000đ)

MO VD996T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 1GB data/ngày => 30GB/tháng
VD1296T

(645.000đ)

MO VD1296T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Tặng 3GB/ ngày => 90GB/ tháng
VD1496T

(745.000đ)

MO VD1496T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Tặng 4GB/ ngày => 120GB/ tháng
VD3006T

(1.500.000đ)

MO VD3006T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
VD3506T

(1.750.000đ)

MO VD3506T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
VD4006T

(2.000.000đ)

MO VD4006T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 300 phút ngoại mạng,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
VD4506T

(2.250.000đ)

MO VD4506T gửi 1544   Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 400 phút ngoại mạng,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
VD5006T

(2.500.000đ)

MO VD5006T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10phút,
 • Tặng 300 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 500 phút trong nước,
 • Tặng 25GB data tốc độ cao
Gói cước VinaPhone gọi nội mạng 12 Tháng
C6912T

(690.000đ)

MO C6912T gửi 1544 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 30 SMS nội mạng
C8912T

(890.000đ)

MO C8912T gửi 1544 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS ngoại mạng.
B3012T

(300.000đ)

MO B3012T gửi 1544  Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 300 MB data tốc độ cao.
B5012T

(500.000đ)

MO B5012T gửi 1544  Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao
B9912T

(990.000đ)

MO B9912T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao
B10012T

(1.000.000đ)

MO B10012T gửi 1544 Đăng ký
 • 1,2 GB data tốc độ cao
 • 250 phút gọi nội mạng
 • 250 tin nhắn nội mạng
B12912T

(1.290.000đ)

MO B12912T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao
VD6912T

(690.000đ)

MO VD6912T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng
VD7912T

(790.000đ)

MO VD7912T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng.
 • Tặng 1GB/ngày data tốc độ cao
VD8912T

(890.000đ)

MO VD8912T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/ tháng,
 • Tặng 2GB/ngày => 60GB/ tháng,
VD9912T

(990.000đ)

MO VD9912T gửi 1544   Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 1GB data/ngày (30GB/tháng).
VD12912T

(129.0000đ)

MO VD12912T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Tặng 3GB/ngày => 90GB/tháng
VD14912T

(1.490.000đ)

MO VD14912T gửi 1544   Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Tặng 4GB/ngày => 120GB/tháng
VD30012T

(3.000.000đ)

MO D30012T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao.
VD35012T

(5.500.000đ)

MO VD35012T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao.
VD40012T

(4.000.000đ)

MO VD40012T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 300 phút ngoại mạng,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao.
VD45012T

(4.500.000đ)

MO VD45012T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 400 phút ngoại mạng,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao.
VD50012T

(5.000.000đ)

MO VD50012T gửi 1544  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 300 phút gọi cố định VNPT.
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 500 phút trong nước,
 • Tặng 25GB data tốc độ cao.

*** Mỗi tháng chu kỳ dài được tính là 30 ngày.

Các quy định cần nắm khi đăng ký gọi miễn phí

 • Chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận được tin nhắn khuyến mãi từ VinaPhone mới được tham đăng ký khuyến mãi gọi.

>>> Xem ngay: Cách kiểm tra khuyến mãi gọi dành cho thuê bao VinaPhone của bạn.

 • Cú pháp hỗ trợ khi sử dụng gói:
  • Kiểm tra ưu đãi còn lại của gói: Soạn Tracuu Tên gói gửi 900 (Miễn phí).
  • Hủy gói cước: Soạn HUY Tên gói gửi 900 (Miễn phí).

>>> Tìm hiểu ngay: Các gói cước 4G VinaPhone đang được yêu thích nhất hiện nay.

Hy vọng ưu đãi đến từ các gói khuyến mãi gọi Vinaphone có thể giúp bạn tha hồ gọi điện tám chuyện điện thoại với chi phí tiết kiệm nhất!

Bình luận